עמותת ידידי עורב נחל (ע"ר) מס' 580581460 - טופס הרשמה לעמותה
תנאי הרישום :
ההרשמה למועדון הבוגרים מותנת במילוי כל הפרטים בטופס הבא וכן בתשלום מומלץ של 100 ש"ח .(מינימום 50 ש"ח)
הכסף שתשלם יסייע לעמותה להמשיך בפעילותה ופרטיך האישיים לא יימסרו לאף גורם שלישי אחר, אלא באישורך הכתוב בלבד.
העמותה מתחייבת לעדכן אותך בפעילויות השונות לפי הפרטים שתמסור בטופס זה.
הינך זכאי לבטל את הרשמתך לעמותה בכל עת.
עד להקמת האתר והסדרת אמצעי התשלום דרכו , תתבצע הגבייה על ידי נציג מטעמנו אשר ייצור קשר לצורך גביית התשלום.
*Obrigatório
  Esta pergunta é obrigatória
  Esta pergunta é obrigatória
  Esta pergunta é obrigatória
  Esta pergunta é obrigatória
  Precisa ser um número maior que 0
  Esta pergunta é obrigatória
  Esta pergunta é obrigatória
  Não pode conter w
  Esta pergunta é obrigatória
  Esta pergunta é obrigatória
  Esta pergunta é obrigatória
  Esta pergunta é obrigatória
  Esta pergunta é obrigatória
  Esta pergunta é obrigatória
  Esta pergunta é obrigatória
  Esta pergunta é obrigatória
  Esta pergunta é obrigatória
  Esta pergunta é obrigatória
  Esta pergunta é obrigatória
  Nunca envie senhas pelo Formulários Google.
Solicitar acesso para edição